Springiness staat voor:

  • Veerkracht. We leven in tijden van snelle veranderingen, een overvloed aan prikkels en complexe relaties thuis en op het werk. Het is meer dan ooit belangrijk om zowel mentaal als fysiek veerkrachtig in het leven te staan. Ben je vermoeid, uitgeput, weet je moeilijk om te gaan met stress en ben je vatbaar voor burn-out? We helpen jou bij het terugvinden van jouw natuurlijke veerkracht en begeleiden je tijdens de verschillende stappen naar een energieker leven.
  • Spring =  Actie. Verandering brengen in je situatie of in je gedrag kan alleen tot stand komen door actie te ondernemen. Wij gaan samen effectief aan de slag: meer zelfinzicht krijgen, doelen stellen, doen en stap voor stap resultaten bereiken.
  • Spring = Groei. De “lente” luidt spreekwoordelijk een nieuw begin in. Door coaching geef je jezelf de kans om je leerproces en de veranderingen die nodig zijn om te groeien, in gang te zetten. Je kan het zien als een cadeau dat je jezelf geeft in jouw persoonlijke ontwikkeling.
  • Inge: Dat ben ik. Ik zorg er voor dat je je in de best mogelijke omstandigheden verder kan ontwikkelen. Mijn persoonlijke aandacht en aanpak garandeert lange termijn resultaten. Voor minder gaan we niet!

Geef een reactie